Nový přístav pro jachty v Albánii

21.8.2023

Durrës Yachts & Marina by mohl být ten největší přístav pro luxusní jachty ve Středomoří.

Nový přístav pro jachty v Albánii

Durrës Yachts & Marina se má stát největším přístavem superjachet ve Středomoří!

Durrës Yachts & Marina by mohl být ten největší přístav pro luxusní jachty ve Středomoří a bude postavena v albánském městě Durrës. Durrës Yachts & Marina má nově definovat luxusní životní styl a zároveň pojmout některé z největších jachet světové flotily.

Za projektem stojí soukromá investiční a developerská společnost Eagle Hills se sídlem v Abú Dhabí. Předseda společnosti Mohamed Alabbar uvedl: "Tento projekt představuje vrchol luxusního bydlení a zároveň přináší Albánii obrovské nové investice, infrastrukturu a možnosti dlouhodobého růstu."

Kromě rozsáhlého přístavu má výstavba zahrnovat 12 000 luxusních přístavních domů, jedinečné nákupní a stravovací koncepty, parky a otevřená prostranství, opulentní luxusní hotely, wellness kluby a lázně světové úrovně, exkluzivní plážové a přístavní kluby a terminál pro mezinárodní výletní lodě, první svého druhu na albánském pobřeží.

Město Durrës se nachází 34 km od albánského hlavního města Tirany a jeho historie sahá až do roku 627 před naším letopočtem. Již nyní se zde nachází největší albánský přístav, a tak se výstavba přístavu odehrává ve městě, kterému není cestování po moři cizí. Projekt spojí fascinující historii Durrësu s luxusním sektorem a vytvoří kultovní pobřežní destinaci pro jachtaře.

Očekává se, že Durrës Yachts and Marina bude jedním z nejekologičtějších nových měst na světě. Je to výsledek pečlivého městského plánování a řízení, zahrnujícího ekologické postupy, zelené plochy a inteligentní technologie, které snižují znečištění ovzduší i emise oxidu uhličitého, zlepšují kvalitu ovzduší a chrání přírodní zdroje. Kromě toho bude infrastruktura v rámci rozvoje zahrnovat energii, vodu a řízení dopravy.

V roce 2020 přijala albánská vláda ambiciózní strategii pro námořní dopravu, která zahrnuje solidní investiční plán na konsolidaci a zlepšení přístavní infrastruktury v celé zemi. Naše strategie předpokládá přesunutí nákladní dopravy mimo městské oblasti a přestavbu městského přístavu na luxusní přístav pro výletní lodě a špičkové turistické služby. Přeměnou stávajícího přístavu a výstavbou nových zařízení v Porto Romano vytváříme dva přístavy pod jednou přístavní správou v souladu s osvědčenými postupy rozvoje přístavů v zemích severní a západní Evropy.