Splňte si své sny o bydlení u moře s programem Golden Visa

22.1.2024

VÝHODY PROGRAMU ŘECKÝCH ZLATÝCH VÍZ (Golden visa)

Splňte si své sny o bydlení u moře s programem Golden Visa

Řecký program zlatých víz je jedním z nejkonkurenceschopnějších a cenově nejdostupnějších programů v Evropě. Při nákupu pouze za 250 000 EUR můžete vy a vaše rodina cestovat, bydlet, využívat zdravotní péči nebo se vzdělávat kdekoli v EU. Řecké zlaté vízum umožňuje bezvízový styk do všech zemí v rámci schengenského prostoru, včetně Rakouska, Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Maďarska, Islandu, Itálie, Lotyšska, Lichtenštejnska, Litvy, Lucemburska, Malty, Nizozemí, Norska, Polska, Portugalska, Slovenska, Slovinska, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Tento program je jedním z nejlepších způsobů, jak si zajistit budoucnost, protože máte druhé místo, kterému můžete říkat domov.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI – Výhody řeckého zlatého víza

1) Děti – zahrnuje nezaopatřené děti do 24 let
2) Schengen – bezvízový styk v rámci schengenského prostoru
3) Vybavení – Přístup ke zdravotní péči a vzdělání
4) Širší rodina zahrnuje rodiče obou manželů
5) Pobyt bez požadavku na minimální délku pobytu
6) Občanství dává právo žádat o občanství EU

PROČ ŘECKO?

Řecko je vynikající základnou pro cestování po Evropě s vynikajícím leteckým spojením s kontinentem a zbytkem světa. Jeho středomořské podnebí a četné ostrovy vám umožní mít prázdninový životní styl téměř po celý rok. Kromě toho nabízí vysokou kvalitu života, protože se může pochlubit moderními zdravotnickými zařízeními, obchody, přírodními krásami, kulturními akcemi a mnoha soukromými školami a univerzitami, které používají angličtinu jako vyučovací jazyk.

Jako držitel řecké karty trvalého pobytu budete mít stejná práva jako řečtí státní příslušníci.

SNADNÉ ZÍSKÁNÍ ŘECKÉHO ZLATÉHO VÍZA

Náš tým se již 27 let skládá ze specialistů na vyhledávání nemovitostí, spoléháme na své znalosti a zkušenosti, aby byla vaše žádost o vízum snadná a rychlá.

POTŘEBNÉ DOKUMENTY

– Platná kopie pasu
– 3 aktuální barevné fotografie
– kopie konečné kupní smlouvy na nemovitost nebo nemovitosti v minimální výši 250 000 EUR
– převodní list (list vlastnictví) z katastru nemovitostí
– Žádost o povolení k pobytu 2 000 EUR na dospělou osobu
– pro rodinné příslušníky žadatele (manžel/manželka, děti, dodatečné nedávné potvrzení o manželském nebo rodinném stavu, přeložené a opatřené apostilním razítkem s uvedením jejich vztahu.

 

Změny v programu Golden Visa
Od 31. března 2024 řecká vláda provádí změny v programu „Zlaté vízum", které uděluje povolení k pobytu na 5 let státním příslušníkům třetích zemí investujícím do nemovitostí.

Minimální hodnota nemovitosti, kterou musí zájemce vlastnit, by měla být:

800 000 eur v Soluni (v Atice a na velkých ostrovech)
400 000 eur na Chalkidiki a dalších regionech Řecka.
Investice musí být provedena do jedné nemovitosti o rozloze alespoň 120 metrů čtverečních, nikoli do několika nemovitostí nižší hodnoty jako tomu bylo dříve. Kupovanou nemovitost je možné pronajímat pouze dlouhodobě, nikoli denně. Za nedodržení pravidel hrozí pokuta 50 000 eur.

Je také přípustné investovat 250 000 eur namísto 400 000 nebo 800 000 eur při nákupu nebytové nemovitosti a její přeměně na rezidenční nemovitost. To je nutné provést před podáním žádosti o povolení k pobytu. Přeměna majetku na kanceláře nebo pobočky společností je však zakázána.

Prodloužení: Povolení k pobytu lze prodloužit o dalších 5 let, ale pouze v případě zachování vlastnictví nemovitosti.

Prodej nemovitosti: Při dalším prodeji nemovitosti v době platnosti povolení k pobytu jinému cizinci přechází práva na povolení k pobytu na nového kupujícího se současným zrušením povolení k pobytu prodávajícímu.

Stále je ale možnost získat Zlaté vízum za investici 250 000 eur do 31. prosince 2024! Postup transakce: kupující musí zaplatit minimálně 10 % hodnoty nemovitosti do 30. září 2024 a zbývajících 90 % do 31. prosince 2024. V případě nepředvídaných okolností, které kupující nemůže ovlivnit, pokud se transakce neuskuteční, mohou dokončit investice do jiné nemovitosti za stávajících podmínek do 1.4.2024 s tím, že tato transakce bude dokončena do 30.4.2025.