Daně v Černý Hoře na rekreační nemovitost

Černá Hora

Daně spojené s vlastnictvím rekreační nemovitosti v Černé Hoře

Daně v Černý Hoře na rekreační nemovitost

Daně spojené s vlastnictvím rekreační nemovitosti v Černé Hoře mohou zahrnovat následující:

1.      Daň z převodu vlastnictví nemovitosti (Porez na prenos apsolutnih prava): Tato daň se platí při převodu vlastnictví nemovitosti a její výše závisí na hodnotě nemovitosti. Obvykle je placena buď kupujícím nebo prodávajícím.

2.      Daň z nemovitosti (Porez na imovinu): Jedná se o daň z vlastnictví nemovitosti, která se platí každoročně. Výše daně z nemovitosti je zpravidla stanovena na základě hodnoty nemovitosti.

3.      Daň z přidané hodnoty (PDV): Pokud kupujete novou nemovitost od developera, může být na ni uplatňována daň z přidané hodnoty (PDV) ve standardní sazbě.

4.      Poplatky za registraci a právní služby: Kromě daní se mohou vztahovat také poplatky za registraci nemovitosti a právní služby spojené s převodem vlastnictví.

5.      Další místní daně a poplatky: Místní úřady mohou vybírat další daně nebo poplatky spojené s vlastnictvím nemovitosti, například za údržbu veřejné infrastruktury nebo služby.

Výše uvedené daně a poplatky se mohou lišit v závislosti na konkrétní lokalitě v Černé Hoře a na typu nemovitosti. Doporučuje se konzultovat s místními úřady nebo odborníky na daně v Černé Hoře, aby bylo zajištěno správné porozumění všem daňovým povinnostem spojeným s vlastnictvím rekreační nemovitosti v dané oblasti.

Pro informace o daních spojených s vlastnictvím rekreační nemovitosti v Černé Hoře a oficiálních stránkách, kde můžete získat podrobné informace, doporučuji se obrátit na následující zdroje:

1.      Ministerstvo financí Černé Hory (Ministarstvo finansija Crne Gore): Oficiální webové stránky Ministerstva financí Černé Hory mohou poskytovat informace o daních a poplatcích spojených s vlastnictvím nemovitostí. Zde můžete najít informace o dani z nemovitosti, daních z převodu vlastnictví a dalších relevantních aspektech.

Webové stránky: Ministarstvo finansija Crne Gore

2.      Daňový portál Černé Hory (Poreska uprava Crne Gore): Černohorský daňový úřad (Poreska uprava Crne Gore) poskytuje informace o daňových povinnostech, včetně daní spojených s nemovitostmi. Na jejich webových stránkách by měly být k dispozici podrobné informace o daňových sazbách, postupech pro platbu daní a dalších daňových povinnostech.

Webové stránky: Poreska uprava Crne Gore

3.      Místní úřady (Opština): Pro specifické informace o daních a poplatcích v konkrétní lokalitě v Černé Hoře, včetně informací o místních poplatcích spojených s nemovitostmi, se můžete obrátit na místní úřady (Opština) ve vaší oblasti.

Z těchto zdrojů byste měli mít přístup k aktuálním informacím o daních na rekreační nemovitosti v Černé Hoře a k oficiálním dokumentům, které upravují daňové povinnosti v této oblasti. Doporučuji konzultovat tyto oficiální zdroje a místní úřady pro nejaktuálnější informace.